برچسب: جسو

تشخیص رنگ روغن از اکریلیک - تفاوت رنگ روغن و اکرلیک

چگونه نقاشی رنگ روغن را از اکریلیک تشخیص دهیم؟

با اینکه رنگ روغن و رنگ اکرلیک در هنگام کار و زمانی که رنگ‌ها هنوز خشک نشده‌اند رفتارهای متفاوتی دارند و به راحتی قابل تشخیص‌اند، اما هنگامی که…